Ponúkame širšie možnosti
Rozšírené Vyhľadávanie

RIZIKÁ a HROZBY 2014 - Now

Psycho-sociálne dopady tohto článku rieši Mudr. Okyslav Radvanski Css, Php, Html      :-)

 

 • Príliš vysoká miera závislosti na nekonajúcom sa pokroku
 • Časté zmeny zapríčiňujúce poruchy štruktúry
 • Incidentné správanie
 • Egoizmus
 • Chudoba a nedostatok
 • Nízka sloboda slova
 • Chudoba na rodinnej úrovni
 • Likvidácia projektov s nízkym radiusom
 • Tajnosti a zatajovanie
 • Farizejstvo
 • Zrážka z meteoritom
 • Pohromy